Tietosuojaseloste

Oy Osk. Lindroos Ab:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1 Yleistä

Lindroos (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme asiakas- ja markkinointirekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa yhteyshenkilömme Antti Keisu (antti.keisu@lindroos.fi).

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 26.6.2019.

2 Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Nimi:       Oy Osk. Lindroos Ab

Osoite:    Aleksanterinkatu 48 B

00100 Helsinki

Puhelin:   +358 9 624 940

Y-tunnus: 1594495-2

Yhtiön tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot: Antti Keisu (antti.keisu@lindroos.fi).

3 Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme henkilötietoja.

4 Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Keräämme seuraavia, asiakkaidemme tai potentiaalisten asiakkaidemme henkilötietoja:

 • nimesi
 • yhteystietosi: (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • edustamasi yritys ja asemasi yrityksessä
 • tiedot tekemistäsi ostoista ja mieltymyksistä tiettyihin brändeihin
 • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen ja kanta-asiakkuus), selaimesi palvelimellemme lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, verkkosivu, jolta siirryit verkkosivuillemme) sekä selaimellesi lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot (lisätietoja evästeistä ja vastaavista teknologioista alla kappaleessa 13).

 

5 Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään (esim. tekemäsi yhteydenottopyynnöt verkkosivujemme kautta ja meille toimittamasi käyntikortit). Henkilötietoa ei luoda pelkästään käyttäjän ja sivuston välisen vuorovaikutuksen pohjalta. Henkilötietoa muodostuu myös teknisistä prosesseista, kuten yhteydenottolomakkeista, kommenteista, evästeistä, analytiikasta ja kolmannen osapuolen upokkeista. Keräämme henkilötietojasi tämän ohella myös seuraavista lähteistä: Posti Group, Klarna ja PayTrail.

6 Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva oikeutettu etumme. Lähetämme sinulle myös sähköisiä suoramarkkinointiviestejä suostumuksellasi.

Jos olet jo asiakkaamme:

Henkilötietojesi käsittelyn käyttötarkoituksena on olemassa olevien asiakkaidemme osalta erityisesti asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito. Henkilötietojasi käsitellään lisäksi tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä ja suoramarkkinointia varten. Henkilötietojesi käsittelyllä voimme siis palvella sinua paremmin ja kehittää tuotteitamme ja palveluitamme vastaamaan asiakkaidemme tarpeita. Henkilötietojesi käsittelyllä ei ole osaltasi muita vaikutuksia.

Jos olet potentiaalinen asiakkaamme:

Potentiaalisia asiakkaitamme koskevien henkilötietojen käyttötarkoituksena on palveluitamme ja tuotteitamme koskeva suoramarkkinointi ja muiden myynti- ja markkinointitoimenpiteiden suorittaminen, eli normaalit markkinointitoimenpiteet kuten markkinointiviestien lähettäminen sähköpostitse. Potentiaalisten asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyllä ei ole muita vaikutuksia kuin markkinointiviestien kohdentaminen.

Toteutamme myös henkilötietojesi profilointia markkinoinnin kohdentamiseksi, tehostamiseksi sekä markkinointimme laadun parantamiseksi. Profiloinnin avulla pystymme kohdentamaan sinulle paremmin kiinnostuksen kohteitasi ja tarpeitasi vastaavaa mainontaa esimerkiksi aikaisempien ostostesi perusteella. Profiloinnista on lisätietoja alla kohdassa 10.

Jatkokäsittelemme henkilötietojasi joissain tilanteissa, esimerkiksi tuote- tai palvelukehitystä ja markkinointikampanjoiden suunnittelua, varten. Pyrimme aina tilanteen salliessa anonymisoimaan tai pseudonymisoimaan kaikki kyseisiin tarkoituksiin käytettävät henkilötietosi ennen niiden jatkokäsittelemistä. Hyödynnämme aina myös kaikkia alla kohdassa 12 mainittuja henkilötietojen suojakeinoja. Kyseiset käyttötarkoitukset ovat läheisesti yhteydessä yllä mainittuihin ensisijaisiin tietojen käyttötarkoituksiin ja olennainen osa asiakassuhteitamme ja niiden kehittämistä. Kyseisellä jatkokäsittelyllä ei ole mitään suoria vaikutuksia sinuun rekisteröitynä. Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin tarkoituksiin. Jatkokäsittelyn perusteena ovat yllä mainitut käsittelyn perusteet.

7 Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Voimme siirtää henkilötietojasi myynti- ja markkinointiyhteistyökumppaneillemme. Tällä hetkellä yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Breguet, Bvlgari, Gemex, Lapponia Jewellery, Ole Lynggaard Copenhagen, Omega, Piaget, Panerai, Breitling, Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Rolex, TAG Heuer, Tudor, Ulysse Nardin, Zenith, Gucci, Baume & Mercier, FOPE, Raymond Weil, Mido, Rado, Tissot, Certina, Kalevala Koru, Georg Jensen, Chopard.

Yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavia markkinointitoimenpiteitä varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.

Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

8 Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä seuraavien periaatteiden mukaisesti: Säilytysaika erikseen jokaisen henkilötietokategorian osalta; sekä asiakkaiden että potentiaalisten asiakkaiden osalta tai säilytysajan määräytymisen perusteet: esim. Asiakkaidemme henkilötiedot säilytetään niin kauan, kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Potentiaalisten asiakkaidemme henkilötiedot säilytetään suoramarkkinointirekisterissä niin kauan kuin toimit tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy ja edellyttäen, että et ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin suoramarkkinointirekisterissä voidaan kuitenkin säilyttää osaltasi tieto suoramarkkinoinnin kieltämisestä. Henkilötietosi voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteemme kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

10 Profilointi

Voimme toteuttaa rekisteröityjen automaattista profilointia osana henkilötietojen käsittelytoimia markkinoinnin tehostamiseksi ja yksittäisille asiakkaille tai potentiaalisille asiakkaille paremmin sopivien markkinointiviestien näyttämiseksi. Sinulla on aina oikeus vastustaa profilointia alla olevan kohdan 11 mukaisesti.

11 Rekisteröidyn kielto-oikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin sekä henkilötiedoillasi suoritettavaa profilointia. Voit antaa meille myös kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Jos peruutat suostumuksesi, ei se vaikuta ennen peruuttamista toteutetun henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksesi voit peruuttaa alla olevan Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Suostumuksesi peruuttaminen ei aiheuta muita vaikutuksia kuin sen, ettemme voi lähettää sinulle enää suoramarkkinointia tai suorittaa osaltasi profilointia ja markkinoinnin kohdentamista ja näin parantaa sinulle näytettävän markkinoinnin laatua.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

13 Tietoa evästeistä ja vastaavista teknologioista

“Eväste” on yleisesti käytetty pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen.

Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on sidottu selaimeen, eikä lähtökohtaisesti ole jaettavissa eri selainten tai laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen mahdollista tätä), evästeiden hallinnoimiseksi tekemät valintasi soveltuvat lähtökohtaisesti vain kyseiseen yksittäiseen selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai muun haitallisen koodin toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettasi tai tiedostojasi. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen tai vastaavien teknologioiden käytön kautta.

Käytämme verkkosivuillamme www.lindroos.fi Google Analyticsiä sen analysoimiseksi, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Google Analytics on Google Inc.:in (”Google”) tarjoama verkkoanalyysipalvelu, joka toimii käyttämällä evästeitä. Huomioithan, että Googlen sijoittamiin evästeisiin sovelletaan Googlen ehtoja ja käytäntöjä, joista löytyy lisää tietoa osoitteessa https://www.google.com/policies/privacy/partners/. Voit estää Google Analyticsin käytön ottamalla meihin yhteyttä kohdassa 14 annettuun osoitteeseen. Huomioithan, että jos päätät estää Google Analyticsin käytön, se voi vaikuttaa www.lindroos.fi verkkosivuston käyttöön ja estää sen ominaisuuksien ja toimintojen käytettävyyttä.

14 Rolex-sivusto

Kun vierailet verkkosivujemme Rolex -osioissa, on mahdollista, että vierailet myös verkkosivuihimme yhdistetyillä verkkosivuilla osoitteessa www.rolex.com.  Tässä tapauksessa verkkosivuilta www.rolex.com ilmeneviä ehtoja  Terms of Use, Privacy Notice ja Cookies Policy  sovelletaan yksinomaan noiden verkkosivujen käyttöön.

15 Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitettuna tietosuojavastaavalle osoitteeseen shop@lindroos.fi. Voit myös ottaa meihin yhteyttä henkilökohtaisesti toimipisteissämme tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Oy Osk. Lindroos Ab

Antti Keisu

Aleksanterinkatu 48 A

00100 Helsinki

 

Mikäli haluat peruuttaa suostumuksesi suoramarkkinointiin tai uutiskirjeen tilaamiseen, onnistuu se jokaisen suoramarkkinointiviestin tai uutiskirjeen sisältämää linkkiä klikkaamalla.