Tavoitteena erinomaisuus

ROLEXIN KELLONVALMISTUS

Rolexin filosofia ja toiminta perustuvat pitkän tähtäimen visioon. Brändin edistysaskelten taustalla on aina ollut kestävän kehityksen konsepti: ajattomien ja kestävien kellojen valmistaminen sekä panostaminen tuleviin sukupolviin monien kumppanuuksien, hankkeiden ja toimenpiteiden myötä.Tämä lähestymistapa heijastaa Perpetual-ajattelutapaa, joka on vienyt yritystä eteenpäin sen perustamisesta lähtien. Se tuo yhteen laaja-alaiset taidot ja vaatii uutteraa työtä päivästä ja vuodesta toiseen. Kyse on vaativasta ja tarkasta työskentelystä, jonka taustalla on Rolexin tinkimätön pyrkimys erinomaisuuteen.

PERUSTAJA HANS WILSDORFIN VISIO

Rolex on toiminut vuodesta 1905 lähtien perustajansa Hans Wilsdorfin vision mukaan: hän näki rannekellon tulevaisuuden esineenä ja nykyaikaisuuden symbolina. Hans Wilsdorf mullisti kellonvalmistuksen ylittämällä kolme tietotaidon merkittävää haastetta: pienten mutta täsmällisten koneistojen valmistus, vankan ja vesitiiviin kuoren kehittäminen koneistojen suojaamiseksi ulkoisilta tekijöiltä ja viimeiseksi automaattikoneisto, joka tekisi kellon käyttämisestä kätevämpää arjessa.

ROLEXIN VALMISTUKSEN PERUSARVOT

Jokaisen Rolex-kellon suunnittelussa, tuotannossa ja testauksessa huomioidaan pienimmätkin yksityiskohdat. Ylivertaisuuden tavoittelu ilmenee jokaisen Rolex-kellon perustavanlaatuisissa ominaisuuksissa: tarkkuudessa, vesitiiviydessä, käyntivarassa, kestävyydessä, yksinkertaisuudessa, käsityötaidossa, mukavuudessa ja pysyvyydessä. Nämä merkittävät tekniset ja esteettiset periaatteet ovat aina ohjanneet Rolexien valmistusta. Tuloksena on poikkeuksellinen kello, jonka ominaisuudet ilmentävät ainutlaatuista asiantuntemusta.

PYRKIMYS ERINOMAISUUTEEN KELLONVALMISTUKSESSA

Rolexien kellotauluihin on kaiverrettu sana Superlative. Merkintä on vahvistus siitä, että jokainen Rolexin valmistama kello on läpäissyt erittäin vaativat testit, jotka Rolex on tehnyt omissa laboratorioissaan omien erittäin tarkkojen kriteeriensä mukaisesti. Testit suoritetaan paitsi kaliiperille, myös koko kellolle kuorirakenteen sulkemisen jälkeen. Tämä takaa ylivertaisen suorituskyvyn käytön aikana kronometrisen tarkkuuden, vesitiiviyden, automatiikan ja käyntivaran osalta.

EI PELKÄSTÄÄN SERTIFIOINTI, VAAN MYÖS MIELENTILA

Sana “superlative” kuvaa kaikkia Rolex-kellon osia. Itse asiassa ne kaikki testataan tiukkojen kriteerien mukaan eri vaiheissa aina suunnittelusta lopulliseen kokoonpanoon asti. Termillä ei viitata pelkästään Superlative Chronometer -sertifiointiin, vaan kyse on ajattelutavasta, joka kattaa yrityksen kaikki osastot ja motivoi jokaista Rolexin työntekijää tehtävästä riippumatta.

INNOVOINTIA LIIKKEESSÄ

Poikkeuksellisen suorituskyvyn saavuttaminen vaatii paljon sekä teknologialta että ihmisiltä. Kaiken taustalla on opittujen asioiden kyseenalaistaminen sekä menetelmien, työvälineiden ja testien jatkuva kehittäminen. Innovatiivisuus on brändin ytimessä, ja Rolex onkin jättänyt yli 600 patenttihakemusta sitten perustamisensa.

KAIKKIEN OSAAMISALUEIDEN INTEGROINTI

Rolex on integroinut kaikki kellosepäntaidon osa-alueet valmistukseensa, joten se pystyy asettamaan itse omat standardinsa ja näin jatkuvasti tavoittelemaan erinomaisuutta. Valinta toimia itsenäisesti on muovannut brändin identiteettiä, jossa yhdistyvät jalot perinteet ja uusin teknologia. Tämä näkyy Rolexin neljässä tuotantolaitoksessa, jotka sijaitsevat Sveitsissä ja työllistävät yli 9 000 henkilöä.